הרב יצחק לוי – שר החינוך לשעבר, מדבר על פרויקט מיכא"ל
בישיבה חגיגית בכנסת לציון 20 שנה למיכא"ל 5/3/20142011