שיפור משמעותי בתחומים רבים

הכפלת אחוזי הזכאים לתעודת בגרות

מחקר מעקב, שנעשה על ידי מר מיכאל לוטן מ"החברה הסוציולוגית לישראל" ביעוץ של פרופ' חיים אדלר, לשעבר ראש בית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית, העלה כי 74% מבוגרי מיכא"ל זכאים לתעודת בגרות מלאה, ביחס ל- 36% ממוצע הזכאות של כלל תלמידי בתי הספר בהם יושמה שיטת מיכא"ל, שלא למדו בתוכנית. חשוב לציין שאין בחינות כניסה או מיון לתלמידים המשתתפים במיכא"ל.

 

בפתיחה למחקר כתב פרופ' חיים אדלר:
 "לא מוכרת לי תוכנית אחרת בארץ או בעולם, המבקשת להעניק לתלמידים תחושה של סיכויי הצלחה – בעת ובעונה אחת – בכל-כך הרבה תחומים… התוכנית מצליחה לשפר את הישגי התלמידים… ומצליחה להגשים את מה שהיא מבטיחה לעשות".נכון להיום, אין בישראל או במדינה אחרת בעולם, שיטה חינוכית הדומה למיכא"ל, הן בתוכן המסר והן באופן העברתו. ממצא חשוב נוסף במחקר הוא, שלא נמצא כל קשר בין הרמה הסוציו-אקונומית של ההורים ובין ההצלחה בבחינות. מכיוון שבאוכלוסיה הכללית, מחוץ לתכנית, יש קשר חזק בין משתנים אלה, יש לראות בהעלמות קשר זה, בקרב בוגרי התוכנית, הישג ניכר."

כאן המקום להדגיש כי לפחות 60% של התלמידים הנרשמים לתכנית מיכא"ל הם תלמידים בעלי ניקוד טיפוח גבוה ו/או תלמידי מב"ר, זאת אומרת מרקע חברתי כלכלי נמוך.

 

מדברי הקדמה למחקר של המחלקה לשיטות לימוד, אגף שח"ר (האגף לשרותי חינוך ורווחה) במשרד החינוך, 1999:
"תוכנית מיכא"ל עוקפת את סכנת התיוג בתהליך גיוס קבוצות התלמידים. היא מושתתת על התפישה שכל תלמיד מסוגל להתמודד עם בחינות בגרות. התוכנית דורשת דרישות מחמירות, ומציבה רף גבוה שחייבים להתאמץ ולהגיע אליו. מיכא"ל פועלת בעת ובעונה אחת במספר ניכר של תחומים, כאשר בכולם היא מבקשת להעניק לתלמידים תחושה של ביטחון עצמי וסיכוי להצלחה. הפריסה בתחומים רבים היא ייחודית למיכא"ל. יוזמי, מנהלי ומדריכי התוכנית ראויים לברכה ולעידוד."

עבודה סמינריונית משנת 2012 על שיטת מיכא"ל שכתבה אורית אלייקים ממכללת תל חי (בפורמט PDF)             הורדה

תקציר מחקרי המעקב החיצוניים שנערכו על מיכא"ל בעבר (בפורמט PDF)                                                             הורדה 

.

 

מבחר מאמרים שנכתבו ע"י מני ברזילאי ופורסמו בשנים האחרונותבאתר NRG מעריב. 
המאמרים עוסקים בסוגיות שונות של מימוש הפוטנציאל האנושי ובמושגי יסוד בשיטת מיכא"ל.